fbpx

Breeze – הוראות הרכבה

חברו את הגלגלים לגוף, הכניסו את הבורג הלבן וסגרו אותו. הכניסו בורג רגיל והבריגו. עליו, שימו את כיסוי הגלגל הכתום, ועשו זאת משני הצדדים. הרכיבו את הגלגל השלישי בתוך החור של מוט שני הגלגלים. עליו, הרכיבו את מוט ההיגוי. הכניסו את המושב לשני החורים שבמקום בו הוא אמור להיות. הבריגו אותו. על המושב, שימו את מגן הפלסטיק וסגרו אותו. חברו מאחור את קופסת האחסון, והבריגו אותה. לבסוף, חברו את ידית ההורים.

מתלבט? מתלבטת? פנו בכל שאלה