fbpx

Dream – הוראות הרכבה

חברו את הגלגלים לגוף האופן, והכניסו את הגלגל השלישי בתוך החור של מוט שני הגלגלים. הכניסו את המושב לשני החורים שבמקום בו הוא אמור להיות, ומעל הניחו את מגן הפלסטיק והמושב המרופד. מאחור, חברו מאחור את קופסת האחסון והבריגו אותה. הניחו למעלה את כיסוי השמש. לבסוף, הכניסו את ידית ההורים.

מתלבט? מתלבטת? פנו בכל שאלה